آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1397-11-18

استخدام یک راننده مجرب و منظم با وانت جهت کار در واحد پسماند شهرداری با شرایطی مناشب

استخدام یک راننده مجرب و منظم با وانت جهت کار در واحد پسماند شهرداری با شرایطی مناشب

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی