آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس

1397-11-18

استخدام دو نفر راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در آژانس با محیطی تمیز و دوستانه (جهت شیفت شب)

استخدام دو نفر راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در آژانس با محیطی تمیز و دوستانه (جهت شیفت شب)

مشهد هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی