آگهی استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

1397-11-17

استخدام جوشکار ماهر جهت انواع کار جوشکاری

استخدام جوشکار ماهر جهت انواع کار جوشکاری

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی