آگهی استخدام کاشی کار در گروه ساختمانی آرتیمان

استخدام کاشی کار در گروه ساختمانی آرتیمان

1397-11-17

استخدام کاشی کار در گروه ساختمانی آرتیمان . ماهر و دارای نمونه کار تمیز

استخدام کاشی کار در گروه ساختمانی آرتیمان . ماهر و دارای نمونه کار تمیز

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی