آگهی استخدام کارگر ساختمانی

استخدام کارگر ساختمانی

1397-11-17

استخدام کارگر ساختمانی جهت تیرچه بلوک و بلوک سقفی .

استخدام کارگر ساختمانی جهت تیرچه بلوک و بلوک سقفی .

سراوان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی