آگهی استخدام خواننده پلی بک در رستوران

استخدام خواننده پلی بک در رستوران

1397-11-17

استخدام خواننده پلی بک در رستوران با رزومه قوی. فوری

استخدام خواننده پلی بک در رستوران با رزومه قوی. فوری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی