آگهی استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی

1397-11-17

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی در تمامی لاین ها. ماهر و ترجیحا دارای مشتری با درصد بالا.

استخدام آرایشگر حرفه ای در سالن زیبایی در تمامی لاین ها. ماهر و ترجیحا دارای مشتری با درصد بالا.

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی