آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1397-11-17

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 9 الی 19 با حقوق ثابت

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر با ساعت کار 9 الی 19 با حقوق ثابت

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی