آگهی استخدام کارمند آقا در موسسه ای معتبر

استخدام کارمند آقا در موسسه ای معتبر

1397-11-17

استخدام کارمند آقا در موسسه ای معتبر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/200 م

استخدام کارمند آقا در موسسه ای معتبر با ساعت کار 9 الی 18 و حقوق 1/200 م

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی