آگهی استخدام منشی خانم در شرکت نورپردازی

استخدام منشی خانم در شرکت نورپردازی

1397-11-17

استخدام منشی خانم در شرکت نورپردازی با ساعت کار 8 الی 16 در محدوده یافت آباد

استخدام منشی خانم در شرکت نورپردازی با ساعت کار 8 الی 16 در محدوده یافت آباد

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی