آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز

1397-11-17

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز.مسلط به فتوشاپ.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام گرافیست حرفه ای در موسسه مجاز.مسلط به فتوشاپ.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی