آگهی استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

1397-07-25

استخدام کمک آشپز جهت کار در کترینگ دانشگاه خواجه نصیر

استخدام کمک آشپز جهت کار در کترینگ دانشگاه خواجه نصیر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی