آگهی استخدام کارمند اداری خانم در اداره پست

استخدام کارمند اداری خانم در اداره پست

1397-11-17

استخدام کارمند اداری خانم در اداره پست با حقوق ثابت 1 م و پورسانت

استخدام کارمند اداری خانم در اداره پست با حقوق ثابت 1 م و پورسانت

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی