آگهی استخدام راننده همراه با وانت مزدا نیسان کفی مبلی

استخدام راننده همراه با وانت مزدا نیسان کفی مبلی

1397-11-17

استخدام تعدادی راننده همراه با وانت ،مزدا ،نیسان کفی مبلی جهت همکاری در باربری با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده همراه با وانت ،مزدا ،نیسان کفی مبلی جهت همکاری در باربری با درآمد بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی