آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1397-11-17

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی جهت انجام امور اداری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی جهت انجام امور اداری با حقوق مناسب

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی