آگهی استخدام منشی خانم در شرکت آوا

استخدام منشی خانم در شرکت آوا

1397-11-17

استخدام منشی خانم در شرکت آوا با حقوق 1/300 م در محدوده جمهوری

استخدام منشی خانم در شرکت آوا با حقوق 1/300 م در محدوده جمهوری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی