آگهی استخدام خدمه برای رسیدگی به امور منزل و مراقبت کودک

استخدام خدمه برای رسیدگی به امور منزل و مراقبت کودک

1397-11-17

استخدام خدمه برای رسیدگی به امور منزل و مراقبت کودک بطور شبانه روز

استخدام خدمه برای رسیدگی به امور منزل و مراقبت کودک بطور شبانه روز

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی