آگهی استخدام منشی خانم در موسسه معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه معتبر

1397-11-17

استخدام منشی خانم در موسسه معتبر با حقوق 1.500 م و بیمه درمحیطی اداری

استخدام منشی خانم در موسسه معتبر با حقوق 1.500 م و بیمه درمحیطی اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی