آگهی استخدام تعدادی تعمیرکار خودرو

استخدام تعدادی تعمیرکار خودرو

1397-07-25

استخدام تعدادی مکانیک و باطریساز سیار با خودرو جهت شرکت امداد خودرو.

استخدام تعدادی مکانیک و باطریساز سیار با خودرو جهت شرکت امداد خودرو.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی