آگهی استخدام تعدادی نگهبان با ظاهر مناسب

استخدام تعدادی نگهبان با ظاهر مناسب

1397-11-16

استخدام تعدادی نگهبان با ظاهر مناسب و ترجیحا متاهل بصورت شیفتی

استخدام تعدادی نگهبان با ظاهر مناسب و ترجیحا متاهل بصورت شیفتی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی