آگهی استخدام خدمه تمیز و باتجربه خانم برای امورمنزل یک خانواده

استخدام خدمه تمیز و باتجربه خانم برای امورمنزل یک خانواده

1397-11-16

استخدام خدمه تمیز و باتجربه خانم برای امورمنزل یک خانواده شبانه روزی

استخدام خدمه تمیز و باتجربه خانم برای امورمنزل یک خانواده شبانه روزی

تهران فرحزاد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی