آگهی استخدام موتورسوار

استخدام موتورسوار

1397-11-16

استخدام یک همکار موتورسوار مودب و خوش اخلاق جهت کار در رستوران با محیطی منظم

استخدام یک همکار موتورسوار مودب و خوش اخلاق جهت کار در رستوران با محیطی منظم

کرج شهر جدید هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی