آگهی استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

1397-07-25

استخدام کمک آشپزماهر جهت کار در تهیه غذا

استخدام کمک آشپزماهر جهت کار در تهیه غذا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی