آگهی استخدام صندوق دار و کانتر خانم

استخدام صندوق دار و کانتر خانم

1397-07-16

استخدام صندوق دار و کانتر خانم با بیان خوب و ظاهری آراسته در محدوده هروی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

استخدام صندوق دار و کانتر خانم با بیان خوب و ظاهری آراسته در محدوده هروی جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی