آگهی استخدام تاتو کار در سالن آرایشی

استخدام تاتو کار در سالن آرایشی

1397-11-16

استخدام تاتو کار در سالن آرایشی. همکاران ماهر و دارای مشتری تماس بگیرند

استخدام تاتو کار در سالن آرایشی. همکاران ماهر و دارای مشتری تماس بگیرند

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی