آگهی استخدام کارمند اداری خانم در املاک سفیر

استخدام کارمند اداری خانم در املاک سفیر

1397-07-25

استخدام کارمند اداری و منشی خانم در املاک سفیر آدرس محل کار پاسداران روبروی گلستان دهم ساختمان بهرنگ مسکن سفیر

استخدام کارمند اداری و منشی خانم در املاک سفیر آدرس محل کار پاسداران روبروی گلستان دهم ساختمان بهرنگ مسکن سفیر

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی