آگهی استخدام خدمه خانم برای تمیزکاری منزل بصورت ماهیانه

استخدام خدمه خانم برای تمیزکاری منزل بصورت ماهیانه

1397-11-15

استخدام خدمه خانم برای تمیزکاری منزل بصورت ماهیانه

استخدام خدمه خانم برای تمیزکاری منزل بصورت ماهیانه

تهران جیحون

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی