آگهی استخدام منشى مدیر عامل خانم در دفتر شرکت

استخدام منشى مدیر عامل خانم در دفتر شرکت

1397-11-15

استخدام منشى مدیر عامل خانم در دفتر شرکت با حقوق عالی در محدوده سعادت آباد

استخدام منشى مدیر عامل خانم در دفتر شرکت با حقوق عالی در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی