آگهی استخدام منشی خانم در آتلیه عکاسی

استخدام منشی خانم در آتلیه عکاسی

1397-11-15

استخدام منشی خانم در آتلیه عکاسی با حقوق مکفی محدوده گیشا

استخدام منشی خانم در آتلیه عکاسی با حقوق مکفی محدوده گیشا

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی