آگهی استخدام پرستار خوش اخلاق برای مراقبت دو کودک پسر و انجام کار منزل

استخدام پرستار خوش اخلاق برای مراقبت دو کودک پسر و انجام کار منزل

1397-11-15

استخدام پرستار خوش اخلاق برای مراقبت دو کودک پسر و انجام کار منزل با حقوق توافقی

استخدام پرستار خوش اخلاق برای مراقبت دو کودک پسر و انجام کار منزل با حقوق توافقی

مشهد عبدالمطلب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی