آگهی استخدام راننده جهت کار در آژانس

استخدام راننده جهت کار در آژانس

1397-11-15

استخدام تعدادی راننده منظم و خوش اخلاق جهت همکاری در آژانس با زنگ خور خوب و درآمدی مناسب

استخدام تعدادی راننده منظم و خوش اخلاق جهت همکاری در آژانس با زنگ خور خوب و درآمدی مناسب

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی