آگهی استخدام راننده با سواری پراید و پژو

استخدام راننده با سواری پراید و پژو

1397-11-15

استخدام تعدادی راننده مجرب و خوش برخورد با سواری پراید و پژو جهت همکاری با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده مجرب و خوش برخورد با سواری پراید و پژو جهت همکاری با درآمد خوب

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی