آگهی استخدام تکنسین رایانه در شرکت مجاز

استخدام تکنسین رایانه در شرکت مجاز

1397-11-15

استخدام تکنسین رایانه در شرکت مجاز.مسلط به سخت افزار..لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 01681 به صورت پیامک ارسال شود

استخدام تکنسین رایانه در شرکت مجاز.مسلط به سخت افزار..لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 01681 به صورت پیامک ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی