آگهی استخدام سالن کار و کارگر ساده و کمک اشپز

استخدام سالن کار و کارگر ساده و کمک اشپز

1397-07-17

استخدام سالن کار و کارگر ساده و کمک اشپز نشانی جنب مترو امام حسین.کوچه طوسی.تقاطع خیابان مدنی پلاک ۷۳ طبقه دوم اقای محمدی

استخدام سالن کار و کارگر ساده و کمک اشپز نشانی جنب مترو امام حسین.کوچه طوسی.تقاطع خیابان مدنی پلاک ۷۳ طبقه دوم اقای محمدی

تهران دروازه شمیران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی