آگهی استخدام خدمه خانم جهت امور منزل با حقوق توافقی

استخدام خدمه خانم جهت امور منزل با حقوق توافقی

1397-11-15

استخدام خدمه خانم جهت امور منزل با حقوق توافقی

استخدام خدمه خانم جهت امور منزل با حقوق توافقی

کرج حصارک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی