آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی

1397-11-15

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با حقوق مکفی در محدوده امیر آباد

استخدام منشی خانم در یک شرکت خصوصی با حقوق مکفی در محدوده امیر آباد

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی