آگهی استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر

1397-11-15

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر با حقوق مناسب در محدوده شهرک غرب

استخدام منشی مدیرعامل خانم در شرکتی معتبر با حقوق مناسب در محدوده شهرک غرب

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی