آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1397-11-15

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ساعت کار 8/30 الی 17 و ترجیحا ساکن شرق تهران

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت با ساعت کار 8/30 الی 17 و ترجیحا ساکن شرق تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی