آگهی استخدام فیلم بردار مراسم عروسی

استخدام فیلم بردار مراسم عروسی

1397-11-15

استخدام فیلم بردار مراسم عروسی . ترجیحا زوج فیلم بردار

استخدام فیلم بردار مراسم عروسی . ترجیحا زوج فیلم بردار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی