آگهی استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

1397-11-15

استخدام جوشکار جهت همکاری با رابیتس کار در پروژه ساختمانی

استخدام جوشکار جهت همکاری با رابیتس کار در پروژه ساختمانی

یزد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی