آگهی استخدام راننده با ماشین مسقف

استخدام راننده با ماشین مسقف

1397-11-15

استخدام یک راننده با ماشین مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد بسیار خوب

استخدام یک راننده با ماشین مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با درآمد بسیار خوب

بروجرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی