آگهی استخدام دستیار رنگ و مش کار در سالن آرایشی

استخدام دستیار رنگ و مش کار در سالن آرایشی

1397-11-15

استخدام دستیار رنگ و مش کار در سالن آرایشی. تمام وقت. لطفا تماس بگیرید

استخدام دستیار رنگ و مش کار در سالن آرایشی. تمام وقت. لطفا تماس بگیرید

تهران ازگل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی