آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-11-15

استخدام ناخن کار در آرایشگاه به صورت اجاره ای ماهی 350 تومان

استخدام ناخن کار در آرایشگاه به صورت اجاره ای ماهی 350 تومان

تهران سلسبیل

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی