آگهی استخدام تاتو کار در سالن آرایشی

استخدام تاتو کار در سالن آرایشی

1397-11-15

استخدام تاتو کار در سالن آرایشی.مسلط به فیبروز و میکروبلیدینگ . به صورت اجاره ای

استخدام تاتو کار در سالن آرایشی.مسلط به فیبروز و میکروبلیدینگ . به صورت اجاره ای

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی