آگهی استخدام راننده با وانت

استخدام راننده با وانت

1397-11-15

استخدام یک راننده با وانت پیکان جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با مزایای خوب

استخدام یک راننده با وانت پیکان جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی با مزایای خوب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی