آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک

1397-11-15

استخدام تعدادی موتورسوار متعهد و خوش برخورد جهت کار در پیک با زنگ خور خوب و مزایا

استخدام تعدادی موتورسوار متعهد و خوش برخورد جهت کار در پیک با زنگ خور خوب و مزایا

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی