آگهی استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی

1397-11-15

استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی.مسلط به میکروبلیدینگ .پر مشتری

استخدام تتو کار ماهر در سالن زیبایی.مسلط به میکروبلیدینگ .پر مشتری

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی