آگهی استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی

1397-11-15

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی در تمامی لاین ها .حرفه ای و دارای مشتری.با درصد بالا

استخدام آرایشگر در سالن زیبایی در تمامی لاین ها .حرفه ای و دارای مشتری.با درصد بالا

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی