آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

1397-11-15

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر به صورت پاره وقت در محدوده اقدسیه

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر به صورت پاره وقت در محدوده اقدسیه

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی