آگهی استخدام منشی اداری خانم در دفتر معتبر مهاجرتی

استخدام منشی اداری خانم در دفتر معتبر مهاجرتی

1397-11-15

استخدام منشی اداری خانم در دفتر معتبر مهاجرتی با ساعت کار 9/30 الی 18 در محدوده جردن

استخدام منشی اداری خانم در دفتر معتبر مهاجرتی با ساعت کار 9/30 الی 18 در محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی